با سرویس رزرو دینگ وقت تلف شده ی کمتری داشته باشید!

در اپلیکیشن دینگ امکان درخواست خودرو به صورت رزرو و در اختیار وجود دارد. این امکانات باعث میشوند تا شما مسافران بتوانید تا حد زیادی در زمان و هزینه های خود صرفه جویی کنید.. سرویس رزرو دینگ ،سرویس متفاوت و بروزیست که امکان درخواست و رزرو خودرو را از حداقل یک ساعت تا حداکثر یک هفته قبل به شما میدهد. شما میتوانید در هنگام درخواست خودرو پس از وارد کردن مبدا و مقصد خود ، گزینه ی رزرو را فعال وبا مشخص کردن تاریخ و ساعت مورد نظر ، خودرو را در محل و زمان از قبل تعیین شده ملاقات کنید. شما با استفاده از این سرویس زمان تلف شده کمتری خواهید داشت و سر ساعت به مقصدتان خواهید رسید. این سرویس مناسب افرادیست که به زمان اهمیت میدهند و تمایلی به از دست دادن زمان در هنگام درخواست خودرو ندارند.
بازگشت به صفحه اصلی