درخواست اسان

درخواست خود را برای سفر به راحتی برای نزدیک ترین راننده ارسال کنید.

قیمت مناسب

محاسبه قیمت بر اساس فاصله شما تا مقصد، این امکان را می دهد تا هزینه کرایه شما تا حد زیادی کاهش پیدا کند.

راحتی در سفر

تنها با چند تپ بر روی گوشی می‌توانید ماشین درخواست کنید، نیازی به تماس تلفنی و آدرس نیست.

امنیت در سفر

ما در هر لحظه مسیر سفرتان را ثبت می‌کنیم و عزیزان شما هم می‌توانند مسیر شما را زنده دنبال کنند

پشتیبانی

برای پاسخ گویی به سوالات و مشکلات در هر زمان در کنار شما خواهیم بود.

کیفیت

اولین اپلیکیشن نوشته شده در ایران با کیفیت و کارکرد عالی . این اپلیکیشن به گونه ای نوشته شده که راحتی کار را برای کاربر فراهم می کند.